Geen geluidsoverlast bij Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een begrip dat de wereld in is geholpen door Bill Gates, toen hij in 2005 een e-mail stuurde met deze titel. De algemene gedachte is dat het oude werken is gebaseerd op de industriële samenleving, waarin het produceren van tastbare goederen voorop stond. 

De productiviteit is minstens even belangrijk als vroeger, maar er wordt meer de nadruk gelegd op een efficiënte omgeving waarin de werknemers optimaal kunnen presteren.

Bij het Nieuwe Werken wordt de fysieke thuiswerkplek flexibeler ingericht. Het kan betekenen dat er meer wordt thuisgewerkt, maar het kan ook inhouden dat het kantoor op een nieuwe manier wordt ingericht. De inrichting van het kantoor heeft een andere betekenis gekregen

. Een onrustige omgeving met veel bijgeluiden is niet alleen storend, het kan ook leiden tot een hoger ziekteverzuim. Om die reden is het veranderen van de akoestiek een belangrijk gegeven.

Akoestiek

Of het een thuiswerkplek of een plek op kantoor betreft, een goede akoestiek is medebepalend voor de mate van concentratie van de werknemer. De akoestiek wordt in feite bepaald door het absorberen en terugkaatsen van geluid. De factoren die hier een belangrijke rol in spelen zijn de grootte van de ruimte, de wanden en de aanwezige objecten in deze ruimte. Een gladde en harde afwerking zorgt voor de nagalm.

Absorberen

Eén van de manieren om dit te ondervangen is het zorgen voor de absorptie van het geluid. Eigenlijk wordt de energie van het geluid omgezet in warmte. Het geluid nestelt zich in het materiaal en wordt hierin opgeslagen. De nagalmtijd wordt bij het gebruik van het juiste materiaal, wat de geluidsgolven opvangt, daarom gereduceerd. Geluidsoverlast binnenskamers kan op een vrij eenvoudige manier worden verminderd.

Door slim gebruik te maken van wanden met zacht materiaal, evenals plafonds en vloeren, kan storend geluid gemakkelijk bijgesteld worden. Je kunt dan in stilte werken, terwijl er toch geluid geproduceerd wordt. De regel hierbij is wel dat alle aanwezige objecten het geluid weerkaatsen. Dus ook stoelen, lampen en kasten bepalen dan ook de akoestiek binnen de ruimte.  

Absorptiematerialen worden vaak gemaakt van schuimsoorten of van polyesterwol. De dikte en doordringbaarheid van de substantie zijn bepalend voor de absorptiewaarden. Om thuis of op kantoor beter te kunnen presteren is een bepaalde mate van rust belangrijk. Een goede akoestiek op je werkplek is dan ook iets om bij stil te staan. Het kan op een eenvoudige wijze worden verbeterd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *