Circulaire economie

Het is de bedoeling dat Nederland in 2050 klaar is voor een circulaire economie. Hierin bestaat geen afval en grondstoffen worden opnieuw gebruikt. De Rijksoverheid zet hierop in en zoekt de samenwerking met bedrijven en andere sociale partners.

Ons land ondersteunt dan ook de Europese Green Deal die in 2019 werd gepresenteerd. Het uiteindelijke doel hiervan is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. In maart van 2020 werd begonnen aan een Europese klimaatwet.

In de voorstellen die zijn gedaan staat onder meer dat er geïnvesteerd moet worden in technologie. De energiesector moet koolstofvrij worden en bedrijven moeten hulp krijgen bij het innoveren. Voor de één gaat dit te snel en voor de ander is het weet te langzaam.

Hergebruik

In ieder geval bestaat er voor de Europese lidstaten al een verplicht percentage van gerecycled materiaal in producten. Op het moment wordt het afval verbrand of gestort op vuilnishopen. Het is de bedoeling om dat in de toekomst te veranderen.

Er wordt bij het hergebruiken van kunststof nu nog gewerkt met mechanische recycling, waarbij het afval vermalen en gesmolten wordt. Om toe te kunnen gaan naar een hoogwaardige wijze van hergebruik is het van belang dat de producten hiervoor geschikt zijn. 

Het afval dient op een goede manier gescheiden te worden en ook de inzameling moet gescheiden zijn. Gespecialiseerde bedrijven hebben dan tot taak om dit te verwerken. Het is nog niet economisch rendabel en daarin moet een omslag komen.

Wettelijke verplichtingen

Er zouden wat dat betref een aantal maatregelen kunnen komen zoals het gebruik van statiegeld en het wettelijk verplichten van een hoger minimum percentage van hergebruik. Er wordt ook chemisch gerecycled, maar de milieubelasting is bij deze manier veel hoger. Om dit beter te krijgen is zijn investeringen nodig.

Op 6 maart 2020 is het Europese Plastic Pact ondertekend. Hierin staat dat in 2025 minimaal 35 procent gerecycled plastic moet worden gebruikt bij wegwerpproducten. Sommige bedrijven zijn al langere tijd bezig om circulair te werken. 

Zo werkt de fair furniture group volgens het principe van het dichtbij werken in de markt. Er wordt bewust gekozen om voor de werknemers goede arbeidsvoorwaarden en lonen te garanderen. Tevens verkiezen ze hernieuwbare materialen en grondstoffen boven fossiele grondstoffen. 

Als groep wordt niet gekozen voor de gemakkelijkste en meest winstgevende weg. De fairfurnituregroup werd in 1998 opgericht als VDB groep. De bedrijven die er onder vallen werken al jaren naar een koppositie op het gebied van circulaire producten. Dit deden ze al voordat het verplicht werd gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *